Zapytanie ofertowe 2

Zapytanie ofertowe nr 2/ZP/2022 z dnia 18.02.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe

na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w Sanatorium Uzdrowiskowym "Atrium" w ramach projektu pn.: " Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego, poprzez rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno - rekreacyjnej w Sanatorium Uzdrowiskowym Atrium"

Zamawiający:

AMER-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wincentego Pola 3

38-700 Ustrzyki Dolne

NIP: 6891168832

REGON: 370995418

KRS: 0000041279

nr tel. 13 469 20 10

e-mail: biuro@dwatrium.pl

 

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Monika Turek, tel: 504 173 869 , e-mail: biuro@dwatrium.pl

 

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym

Załączniki:

1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

3. Załącznik nr 3- Wykaz osób