Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1/ZP/2022 z dnia 19.01.2022 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

 

Zmiana do zapytania ofertowego

na wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych w Sanatorium Uzdrowiskowym "Atrium" w ramach projektu pn.: " Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego, poprzez rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno - rekreacyjnej w Sanatorium Uzdrowiskowym Atrium"

Zamawiający:

AMER-POL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Wincentego Pola 3

38-700 Ustrzyki Dolne

NIP: 6891168832

REGON: 370995418

KRS: 0000041279

nr tel. 13 469 20 10

e-mail: biuro@dwatrium.pl

 

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zapytania Wykonawców:

Monika Turek, tel: 504 173 869 , e-mail: biuro@dwatrium.pl

 

Prosimy o zapoznanie się z zapytaniem ofertowym

 

Załączniki:

1. Załącznik nr 1- Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym

3. Załącznik nr 3- Projekt umowy

4. Załącznik nr 4- Wykaz doświadczenia Wykonawcy

5. Załącznik nr 5- Wykaz osób

6. Załącznik nr 6- Dokumentacja budowlana

7. Załącznik nr 7- Przedmiary robót budowlanych

8. Załącznik nr 8- Decyzja pozwolenia na budowę

9. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego (pytanie nr 1 i nr 2)

10. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego (pytanie nr 3 i nr 4)

11. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego (pytanie nr 5)

12. Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego (pytanie nr 6)

13. Inwentaryzacja stanu istniejącego